Kocour Vortex

SVOJÍ TVÁŘ SI ZACHOVEJ A OSTATNÍM POHLED DEJ, TĚM CO ZA MASKOU KRČEJ SE, NAVÍC LÁSKU MĚJ A KDOŽ POMOCI SI ŽÁDÁ, NASTAV RUKU, KDEPAK ZÁDA.

Peněžní systém bez úroků: (5.)

Církve a náboženské skupiny
Margrid Kennedy
    Mnoho velkých politických vůdců se snažilo zredukovat sociální nespravedlnost tím, že zakazovali úroky. Chápali příčinu problému. Nepřišli však s žádným praktickým řešením a tak základní defekt systému zůstal nezměněný. Zákaz placení úroků v křesťanském světě ve středověku jen co přesunulo problém na Židy, kteří se v té době stali vedoucími bankami Evropy. Zatím co Židé nesměli brát úroky jeden od druhého, mohli je žádat od pohanů. V islámu neplatí lidé úrok za půjčku, ale půjčjující banka anebo jednotlivci se stávají akcionáři v jejich firmě a mají podíl na zisku.
    V některých případech to může být lepší – v jiných zase horší – než je placení úroků. V současnosti křesťanské církve a charitativní organizace se vytrvale obracejí na své věřící se žádostmi o dary a příspěvky na zmírnění nejhorších sociálních problémů v průmyslově rozvinutých a rozvojových zemích. Není to nic jiného než léčení příznaků, když systematická chyba v našem peněžním systému není odstraněná. Namísto toho je potřebné šíření informací a otevřená diskuse o účincích současného peněžního systému a řešení ve formě peněžní reformy.
    Je zde historická příležitost prezentovat řešení, které přesahuje jak komunismus tak i kapitalismus. Sociální spravedlnost to nejsou jen programy pomoci. Navrhované řešení by vytvořilo stabilní ekonomiku a pomohlo by církvím v jejich úsilí přinést pokoj na této zemi. Jejich práce na vnitřní změně lidí by poskytla základ pro vnější změnu. Bez této práce je klidná transformace peněžního systému nemožná. Proto velkou zodpovědnost mají ti, kteří slouží humanitárním cílům a jsou si vědomi praktických možností peněžní reformy jako jednoho aspektu globální transformace.
(více)
25.03.2009 23:07 | Autor: Margrid Kennedy | 0 komentářů | stálý odkaz


Peněžní systém bez úroků: (4.)

Bohatí a chudí.
Margrid Kennedy

(více)
21.03.2009 21:29 | Autor: Margrid Kennedy | 0 komentářů | stálý odkaz


Peněžní systém bez úroků: (3.)

Kapitola II.
Margrid Kennedy


    K individuální a společenské změně by mělo dojít hlavně proto, aby se rozbila určitá šablona chování: a protože jiná šablona chování se zdá být adekvátnější na dosáhnutí požadovaného výsledku. K změně peněžního systému navrhované v předcházející kapitole může dojít z jednoho, druhého anebo z obou uvedených důvodů: V minulosti rakovinová akumulace bohatství byla pravidelně rozbíjená sociálními revolucemi, válkami a ekonomickým kolapsem. Bezprecedentní ekonomická vzájemná provázanost všech dnešních států a mnohonásobný potenciál globální destrukce činí tento mechanismus řešení konfliktu neakceptovatelným. Jsme nuceni hledat nové řešení s cílem vyhnout se válce, sociální revoluci anebo ekonomickýmu kolapsu. Podle názoru mnohých specialistů v oblasti ekonomiky a bankovnictví, krach burzy v roce 1987, při kterém v průběhu několika dní zmizelo 1,5 biliónů USD, byl jen slabým vánkem v porovnání s bezprostředně hrozícím nebezpečím celosvětové Velké deprese, která pravděpodobně nastane, jakmile v průběhu několika nejbližších let nezavedeme fundamentální změny.

    Změna peněžního systému teď nabízí jednu možnost, jak se vyhnout enormním lidským a materiálním nákladům takové katastrofy. Bez ohledu na to, zda si uvědomujeme anebo ne, že každý exponenciální růst v konečném důsledku vede k vlastní záhubě, přednosti přechodu na nový peněžní systém jsou tolik evidentní pokud jde o sociální a environmentální spravedlnost, že tato cesta by měla být zvolena už jen proto, neb je lepší než ta, kterou máme dnes. Hlavním problémem jakéhokoliv transformačního procesu však není ani natolik to, že by jsme raději chtěli zůstat tam, kde jsme, anebo že bychom nechtěli uznat výhody nového cíle, kterého chceme dosáhnout, ale v odpovědi na otázku: Jak se tam dostat? Uvidíme nebezpečí, které na nás zde číhají, ale jsme schopni vyloučit, že nový systém nebude mít jiné, ba i horší následky?

    Abychom si ulehčili odpověď na otázku, jak by tato transformace mohla napomoci při dosahování cílů jednotlivých sociálních skupin, podívejme se blíže na nedostatky peněžního systému a potom na přednosti systému nového a na jeho výhody, který by mohl přinášet bohatým i chudým, státům i jednotlivcům, menšinám i většinám, průmyslníkům i enviromentálistům, materiálně i duchovně orientovaným osobám. Zajímavý fakt je ten, že konkrétně v tomto časovém bodě, v této krizové situaci, kterou jsme si sami vytvořili, by nový peněžní systém přinesl výhody každému. Ale je zapotřebí to udělat co nejdříve.

(více)
12.03.2009 00:17 | Autor: Margrid Kennedy | 0 komentářů | stálý odkaz


Peněžní systém bez úroků: (2.)

    Před nedávnem jsem si přečetl článek na www.matrix-2001.cz , za který si musím plně stát. Byl ve slovenštině a tak se jej snažím postupně přeložený editovat a pevně věřím, že se nám všem v nejbližších časech podaří nastolit tento a nebo podobný peněžní systém.
Margrid Kennedy

(více)
06.03.2009 18:06 | Autor: Margrid Kennedy | 2 komentářů | stálý odkaz


Peněžní systém bez úroků: (1.)

    Před nedávnem jsem si přečetl článek na www.matrix-2001.cz , za který si musím plně stát. Byl ve slovenštině a tak se jej snažím postupně přeložený editovat a pevně věřím, že se nám všem v nejbližších časech podaří nastolit tento a nebo podobný peněžní systém.
Margrid Kennedy


         Je třeba mít kus odvahy na to, když člověk,, který není ekonom, se pustí do psaní knihy o ekonomice, navíc když se jedná o jednu ze základních standardů  této profese, a tou jsou peníze. Peníze jsou mírou , kterou je vyjadřována většina ekonomických pojmů. Ekonomové jich používají tak, jako obchodníci používají kilogramy či architekti metrů, přičemž zřídkakdy zpochybňují způsob jak fungují, i když na rozdíl od kilogramů a metrů nejsou konstantní, ale takřka denně podléhají změnám. Tento materiál analyzuje způsob fungování peněz, odhaluje důvod ustavičné změny jedné z nejdůležitějších měr a vysvětluje, proč peníze nejenom ¨hýbou světem¨, ale zároveň jej i rujnují. Obrovská zadluženost oblastí Třetího světa, nezaměstnanost, degradace životního prostředí, nahromaďování zbrojního arzenálu a přibývání jaderných elektráren souvisí s mechanismem, který udržuje peníze v oběhu: s úroky a s úroky s úroků. Toto je řečeno slovy hystorika ekonomiky Johna L. Kinga, ¨neviditelný zhoubný mechanismus¨ působící ve všech takzvaných ekonomiích volného trhu. Transformovat tento mechanismus tak, aby udržoval peníze v oběhu, ale bez vedleších destruktivních účinků, není tak složité, jak se může zdát. I když řešení, které tato kniha předkládá, jsou některým lidem známé už od začátku dvacátého století, zdá se, že teď  nadešel čas, kdy její realizace je naléhavější než kdykoliv předtím. Cílem tohoto spisu není dokazovat, že kdosi nemá pravdu, ale ukázat na možnost volby, která je odborníkům, nemluvě o široké veřejnosti, více-méně neznámá. Jde však o problém, který je příliš důležitý na to, abychom rozhodnutí o něm nechávali jen na odbornících. Význam knihy proto spočívá v její schopnosti jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětlit tyto složité otázky, aby každý, kdo používá peníze, dokázal pochopit, oč tu jde. Dalším významným rozdílem, který tuto knihu odlišuje od jiných, které se touto tématikou zabývali v minulosti, je to, že ukazuje, jak přechod k novému peněžnímu systému v této konkrétní době může vést k vytvoření situace, která bude výhrou pro všechny strany. V konečném důsledku může pomoci rozvinout ekologicky udržitelnou ekonomiku. Otázkou však zůstává, zda budeme schopni změny dříve, než dojde k velkému krachu, a nebo až po něm. V každém případě bude dobré vědět o způsobu, jak vytvořit výměnné medium, které bude fungovat ve prospěch všech.
(více)
04.03.2009 18:56 | Autor: Margrid Kennedy | 2 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se